Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Dobrodošli
    Bosna i Hercegovina, kao i većina zemalja bivše Jugoslavije, još nema uspostavljenu novu regulativu i dobru praksu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Protiveksplozivna zaštita, kao najvažniji i složen multidisciplinarni segment te oblasti, u većini industrijskih sektora, a rudarstvu naročito, značajno kasni za Evropom. Zaostajanje raste, a nedostatak dobrih zakona i propisa neposredno povećava ugroženost od požara i eksplozija. Iako u BiH prečesto dolazi do nesreća u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama, a u skoroj prošlosti je bilo i nekoliko rudarskih katastrofa, još nije uspostavljena njihova jedinstvena evidencija. Nema jedinstvenih programa obuke, profesionalnih institucija, akreditiranih laboratorija, stručnjaka koji su posvećeni isključivo ovoj disciplini.

Uvođenje nove regulative je započelo. Sve balkanske zemlje, pa i BiH, opredijeljene su za preuzimanje evropskih direktiva i uvođenje međunarodnih standarda. Prve na redu su direktive "novog pristupa" Evropske Unije. Na ovoj stranici ćemo pratiti i promovirati transpoziciju i implementaciju tzv. Atex-direktiva u BiH, a korisnicima – prvenstveno poslodavcima, kao i donosiocima propisa ex-zaštite, pokušati pomoći u nalaženju rješenja za probleme, koji nastaju u svim privrednim oblastima. Napuštanja jedne i uvođenja nove regulative, pogotovo u sektorima s velikim rizikom, ali i njihova paralelna primjena, povremena kolizija pa i čest nedostatak propisa, već danas i sve više zbunjuju odgovorne stručne osobe i poslodavce, a zaposlenicima ne omogućava potreban nivo sigurnosti.

Ovakvih stranica, društvenih mreža i grupa ima mnogo na drugim prostorima i jezicima; pokušaćemo ih koristiti i uključiti se u njih, ali, prije svega, baviti se regulativom, praksom i problemima Bosne i Hercegovine, njoj susjednih i sličnih zemalja.
Pomozite nam, svojim prilozima, pitanjima, savjetima i primjedbama ili neposrednim kontaktom, a u slučaju želje da nam se pridružite nazovite, ili pošaljite e-mail sa popunjenim obrascem: PRISTUPNICA ZA FIZIČKA LICA
Posjetite nas na:
Vijesti
Partneri
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba