Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Održana 6. godišnja skupština AtEx

 
ODRŽANA 6. GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA ATEX 16.1.2016. u JUMS Elektrotehnička škola Tuzla

sa sljedećim dnevnim redom i programom:
 • 9,30: Razmatranje i usvajanje godišnjih dokumenata Udruženja
   - Izvještaj o radu u 2015. godini
   - Plan rada Udruženja za 2016.

 • 10,45: Kafe pauza

 • 11,00: Stručni dio – OKRUGLI STOL na temu:
   OSPOSOBLJAVANJE KADROVA ZA PROTIVEKSPLOZIVNU ZAŠTITU (PROJEKTOVANJE, UPRAVLJANJE, MONTAŽU, ODRŽAVANJE I REMONT U RUDARSTVU I INDUSTRIJI) - s obzirom na direktive Atex, propise i praksu BiH i na dokument IECEx OD 504

 • 12,45: Rezime rasprave i prijedlozi učesnikaArhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba