Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA

 
Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu, sigurnost radne i životne sredine – Atex iz Tuzle povodom proglašenja svojih počasnih članova
dr Nenada Marinovića, mr Seida Saračevića i pok mr Žarka Savića
je organizovalo stručnu raspravu na temu BiH na putu ka EU - uspostavljanje sistema protiveksplozivne zaštite.

Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba