Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Održana 7. godišnja skupština AtEx

 
Održana Godišnja skupština Udruženja AtEx

 Atex
Predsjednik Udruženja Rafo Jozić podnosi izvještaj o radu


U subotu 21. januara u prostorijama Instituta za zavarivanje Tuzla (vrhunski uređen prostor bivših radionica Mašinske tehničke škole) održana je sedma godišnja skupština udruženja AtEx.

Na skupštini se okupilo tridesetak članova, simpatizera i kandidata za članstvo.

Atex


Nakon razmatranja uobičajenih dokumenata (Izvještaj o radu za 2016. i Plan aktivnosti za tekuću godinu) održan je je Okrugli stol, na kojem su razmijenjene informacije o regulativi i institucijama zaštite na radu i protueksplozivne zaštite u Bosni i Hercegovini, s temama:

- propisi sigurnosti i zdravlja na radu, s naglaskom na propise u FBiH,
- naredbe i propisi zasnovani na EU direktivama i
- institucije i tijela, predviđena novim propisima.

Atex


Tokom rasprava na okruglom stolu konstatovano je da se u BiH, već godinama, ne posvećuje odgovarajuća pažnja zaštiti radnika i sigurnosti radne sredine. Ovog puta Udruženje je izrazilo nadu da će prihvatanje aplikacije naše zemlje za članstvo u EU biti poticaj za preuzimanje, a posebno za primjenu novih evropskih direktiva – Opće direktive zaštite na radu, direktiva Atex – proizvođačke i korisničke, rudarskih i drugih propisa i standarda.

Atex
Detalj iz ispitne laboratorije


Stanje u FBiH po pitanju zaštite na radu je zabrinjavajuće. Veliki broj nesreća na radu se i ne evidentira, još uvijek je u primjeni Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine, naslijeđen iz SRBiH, a nadležne institucije neshvatljivo odugovlače reguliranje oblasti. Prošle godine je Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu FBiH usvojen na sjednici Vlade Federacije BiH i u zastupničkom domu PS FBiH, a čeka se njegovo usvajanje na Domu naroda. Za sigurnost radnika je mjerodavan zakon star 27 godine, koji upućuje na niz zastarjelih standarda, pregaženih razvojem tehnologije i promjenama administrativnog uređenja. Iako imaju novije i bolje propise, ni u Republici Srpskoj i Distriktu Brčko stanje nije mnogo bolje.

Atex
Detalj iz učionice instituta za zavarivanje


Uz sve nesreće i opasnosti posebno treba spriječiti velike požare i eksplozije, a za to su neophodni dobri propisi, efikasne institucije i bolje osposobljavanje radnika, odgovornih osoba i edukatora. Višegodišnji zastoj u reguliranju protiveksplozivne zaštite, uzrokovan blokadom rada Komiteta za tehničke propise pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i nedonošenje Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu FBiH, kočnica su svim unapređenjima.

Atex
Jedan od uređaja u ispitnoj laboratoriji


Blokada traje od 2010, kad je pri MVTEO BiH transponovana direktiva EU o opremi namijenjenoj potencijalno eksplozivnim atmosferama (tzv. Atex-95, br. 94/9/EC), a pripremljena Naredba nikad nije objavljena (iako je od 20.4.2016. stupila na snagu i nova, revidovana evropska Direktiva, pod brojem 2014/34/EU). To se direktno odražava na prevenciju i provođenje mjera sigurnosti, kao i na edukaciju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, koja mora započeti boljim obrazovanjem edukatora i odgovornih tehničkih osoba, ali i njihovom strožom certifikacijom.

Atex
Pozdrav i dobrodošlica gospodina Zulića direktora Instituta


Prema ustavima, Bosna i Hercegovina, Distrikt Brčko i entiteti su nadležni za zakone, preuzimanje i primjenu sigurnosno-tehničkih direktiva EU, a zbog nemogućnosti usklađenog reguliranja i rada institucija, nedostatak sigurnosnih propisa se osjeća u svim dijelovima BiH, posebno u pojedinim rudarsko-industrijskim kantonima FBiH, gdje su teške nesreće česte.

Atex
Jedno od radnih mjesta za edukaciju u zavarivanje


Zbog svega toga, uz radnike, sindikate i ostale subjekte, Udruženje Atex i ovog puta poziva nadležne vlasti da učine prve i najvažnije korake, donesu bolje i primjenjive zakone o zaštiti, započnu preuzimanje evropskih sigurnosnih direktiva, poslodavcima omoguće njihovu primjenu i zahtijevaju da se obezbijede sigurna radna mjesta i dostojanstven rad.

U tome će imati podršku cjelokupne javnosti, a posebno od sindikata i strukovnih organizacija, kao i od subjekata, koji se profesionalno bave osposobljavanjem kadrova i provođenjem mjera za bolju zaštitu na radu.

 Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba