Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Informacija o 8. godišnjoj skupštini AtEx

 

Udruženje Atex je 18. januara u Dramar Centru Tuzla održalo svoju 8. redovnu godišnju skupštinu, na kojoj je sudjelovalo 30 članova, simpatizera i gostiju. Prije skupštine je održan stručni skup "Ex-zaštita u rudarstvu", a aktivnosti su se odvijale prema satnici i dnevnom redu iz pozivnice i obavijesti u nastavku.

FORMIRANJE  RADNE GRUPE  Ex-ZAŠTITA U RUDARSTVU

Udruženje Atex pokrenulo je inicijativu za formiranje zajedničke stručne radne grupe pri Institutu za standardizaciju BiH i o tome je obavijestilo Institut, rudnike u BiH i druge zainteresirane, tekstom u nastavku:

U dva tehnička komiteta (TC) Instituta za standardizaciju BiH (BASTC-6: Oprema za eksplozivne atmosfere i BASTC-27: Rudarstvo) preuzimaju se međunarodni (pretežno EN) i razmatraju BAS standardi za potencijalne ex-atmosfere u rudnicima. U još nekoliko TC također se radi na stotinama drugih standarda. Među njima je neznatan broj prevedenih, većina je neobavezna, a o predratnim, formalno propisanim JUS standardima Institut BAS i zakonodavci u BiH nemaju jasan stav.

Proces donošenja propisa u entitetima je spor, a Komitet za tehničke propise BiH, nadležan za preuzimanje tridesetak evropskih direktiva za proizvode, godinama se ne sastaje. Posljednja pripremljena Naredba MVTEO BiH, za ex-opremu i zaštitne sisteme, prema EU-direktivi Atex-95, nikad nije objavljena.

Tako se kod projektanata i operativaca u rudnicima stvara konfuzija u pogledu primjene i usklađivanja propisane i/ili standardizirane opreme, metoda i mjera. Posebno su opasni neodgovarajući programi osposobljavanja za rudničke kadrove i firme, koji nabavljaju, instaliraju, koriste, održavaju i popravljaju opremu i zaštitne sisteme, kao i dobavljači koji pokušavaju prodati nekvalitetnu i nesigurnu opremu, dijelove i usluge, koristeći manjkavosti regulative i neuređenost tržišta.

Nekoliko godina (2005-2010), pri BAS/TC-6 je radila Radna grupa za rudarstvo (RG-1), ali je nakon 6 održanih sjednica i s formiranjem BAS/TC-27 Rudarstvo ugašena. Grupa se pretežno bavila problematikom standarda i elektro-propisa za podzemne rudnike, a većina njenih članova (elektro-inženjeri) danas je penzionisana. U međuvremenu su doneseni novi zakoni, propisi i standardi, neki od njih veoma važni i obimni, u kojima ima mnogo neusklađenosti, pogotovo s predratnom regulativom. Najveći broj predratnih pravilnika i tehničkih normativa još je na snazi, iako su mnogi od njih zastarjeli, a neki neprimjenjivi.

Zbog donošenja novih standarda za električne ex-uređaje i instalacije, nekoliko važnih neelektričnih standarda, te značaja sigurnosti u rudnicima, predsjednici BAS/TC-6 i -27 (Rafo Jozić i dr Mevludin Delalić, oba članovi Udruženja Atex) dogovorili su da pozovu zainteresirane stručnjaka iz ove oblasti, s ciljem formuliranja inicijative i upućivanja prijedloga Institutu BAS da se formira zajednička RADNA GRUPA ZA Ex ZAŠTITU U RUDNICIMA UGLJA.

Inicijativni sastanak će biti održan u Tuzli, 18.1.2018. u 13,30, u okviru stručnog skupa „Ex-.zaštita u rudarstvu“, u organizaciji Udruženja Atex (uz eventualne suorganizatore, čije prijave se još prikupljaju).

Satnica stručnog skupa dostavljena je uz pozivnicu brojnim stručnjacima, a na skupu će biti predložen sljedeći orijentacioni dnevni red:

  1. Razmjena informacija o ključnim standardima, propisima i naredbama za protiveksplozivnu zaštitu u rudarstvu i o tekućim (i drugim neophodnim) aktivnostima
  2. Prezentacija Inicijative za formiranje (reaktiviranje) zajedničke radne grupe TC-6 i -27, uz prijedlog članova
  3. Upoznavanje zainteresiranih (i članova RG) s nekoliko novih BAS standarda i s prijedlozima za njihovo prevođenje, uvrštavanje u propise i u obaveznu edukaciju (rječnici, električne instalacije za podzemne rudnike, neelektrični uređaji, ispitivanje parametara zapaljive prašine, ex-oprema koja može ostati u radu nakon prekoračenja dozvoljene koncetracije ex-smješe, pregled i održavanje ex-uređaja...)
  4. Ostala srodna tekuća pitanja 

Inicijativa je prethodno dostavljena užem krugu potencijalnih učesnika, s ciljem da se prikupe informacije i imena (sa e-adresom ili telefonom) zainteresiranih (uklj. mlađih) stručnjaka, da bi ih pozvali na skup i neposredno kontaktirali. Izražena je želja da svaki subjekt predloži barem po jednog predstavnika u RG, a ukoliko već ima člana u BAS/TC-6 i/ili -27, da pošalje podatke i za eksperte drugog stručnog profila, voljne da rade na standardima, a poznaju engleski (ev. njemački) jezik. Zamoljeni su također da se članovima RG pruži pomoć odgovarajućih stručnih službi, kao i drugih specijalista koji aktivno koriste i žele prevoditi standarde i/ili recenzirati prevode (a mogu biti uključeni i u druge BAS radne ili ad-hoc grupe). Neki standardi ex-zaštite koji su u planu TC-6 za 2018. također su dostavljeni, s voljom da se dostave i druge informacije i odgovori na pitanja.

Dopis i pozivnice su upućeni i drugima, koji mogu doprinijeti, a nadležni su i zainteresirani za pojedine segmente ovog kompleksnog posla (ministarstvima, inspekcijama, elektroprivredama, subjektima prerade uglja, dobavljačima opreme i usluga...), jer već prva faza zahtijeva objavu propisa zasnovanih na 5 direktiva EU (dvije Atex i tri rudarske) i kasniju aktivnu saradnju većine.

Bez interesa ključnih subjekata i aktivnosti stručnjaka Udruženje Atex i BAS/TC-6 i -27 teško mogu uticati na promjenu navedenog stanja. Stoga se od učesnika i suorganizatora očekuje javljanje, pomoć i/ili podrška, u ovoj i u kasnijim aktivnostima RG.

 

 

 Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba