Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Osnivanje novog udruženja

 

U Federaciji BiH se osniva novo

Udruženje za unapređenje sigurnosti na radu

 

Na adresu Udruženja Atex krajem januara 2019. stiglo je pismo sa sljedećim zaglavljem:

INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE UDRUŽENJA

ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI NA RADU FBiH


 i tekstom sljedeće sadržine:

Poziv na saradnju i formiranje Udruženja

Poštovani,
Kao što znate, oblast zaštite na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine je toliko zapostavljena da je krajnje vrijeme da se pokuša na razne načine uticati na nadležna tijela da bar zakonski regulišu ovu oblast u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima, a da i ne govorimo o podzakonskim aktima. U tom cilju, jedan broj saradnika koji se dugo bave ovom problematikom, se odlučio da se na nivou Federacije BiH formira Udruženje za unapređenje sigurnosti na radu, koje bi kao nevladina organizacija pokušalo u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata i Udruženjem poslodavaca uticati na organe vlasti da se ova oblast adekvatno tretira.
Sve zemlje iz okruženja su odavno formirale ovakva udruženja, a u Bosni i Hercegovini jedino je u Republici Srpskoj formirano udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu sa sjedištem u Banja Luci. U decembru prošle godine je u Zagrebu je održana osnivačka skupština evropskog udruženja inženjera sigurnosti, tako da se može zaključiti da i na ovom polju dobro zaostajemo. Pošto se kao organizacija profesionalno bavite ovom problematikom, smatramo da bi bilo za sve nas korisno da budete prisutni u Udruženju na način koji Vi odaberete:
 -Jedan od osnivača
 -Član kao pravno lice i
 -Član kao pojedinac-pojedinci
Ø
Samo da napomenem da je jedan od osnivača i Savez samostalnih sidikata BiH i u njihovim prostorijama će najvjerovatnije biti sjedišta Udruženja. Ukoliko prihvatite članstvo u bilo kojoj varijanti, molimo Vas da nas obavijestite i da odredite kontakt osobu sa e-mail adresom sa kojom bi komunicirali i dostavljali materijale koji će biti na dnevnom redu Osnivačke skupštine Udruženja.
Srdačan pozdrav,
Za Inicijativni odbor: Mr Zuhdija Mahmutović, dipl.ing.zaštite na radu
e-mail: zuhdijamahmutovic@yahoo.com

 

Na pismo je odgovorio predsjednik Udruženja Atex i inicijativu prihvatio i pozdravio. Održan je sastanak sa g. Mahmutovićem i saopšteno mu je da će predstavnici Udruženja sudjelovati u radu osnivačke skupštine, da će se sekcija inženjera ZnR udruženja Atex prijaviti kao kolektivni član, a da će član Atexa g. Fuad Muderizović iz Sarajeva  nastaviti kontakte i pružati podršku tokom priprema i osnivanja novog udruženja.Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba