Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Prvo savjetovanje iz oblasti ZnR

 

Povodom obilježavanje Evropske nedjelje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu:

UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE NA RADU SARAJEVO I

UDRUŽENJE INŽENJERA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU BANJA LUKA

 

Organizuju u saradnji sa:

  • Savezom samostalnih sindikata BiH i
  • Savezom sindikata Republike Srpske 18. i 19. oktobra 2019. godine (PETAK I SUBOTA) u hotelu Kardial u Tesliću

 

PRVO SAVJETOVANJE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU U BiH

Više informacija na pozivu za učešće i program.savjetovanja

         Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba