Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Iskustva iz 2012. i 2013. – putokaz za dalje aktivnosti

 
Udruženje Atex za 18. januar 2014. zakazalo je svoju 4. godišnju skupštinu, na kojoj će informirati članstvo i stručnu javnost o radu u protekloj godini, te o planovima za 2014.

Od posljednje skupštine, održane u decembru 2012, aktivnosti rukovodstva i stručnih saradnika Udruženja Atex su bile usmjerene na ranije započete projekte i dio važnijih ciljeva, definiranih aktima i planovima. To se, u kratkim crtama, svodilo na sljedeće:
  • Realizacija projekta„Podrška poduzetništvu u procjeni ugroženosti i uvođenju sistema zaštite od eksplozija i prevencije težih akcidenata“, ugovorenog s Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona,
  • Prevođenje i publiciranje važnijih standarda i literature (uputstvo uz direktivu Atex-137, standard BAS EN 1127-1...),
  • Sudjelovanje u normativnim, operativnim i ekspertnim aktivnostima (izrada propisa, rad na standardizaciji, tehnički pregledi, vještačenja i sl),
  • Sudjelovanje članova Udruženja na stručnim skupovima u BiH i regiji (8. međunarodna Ex-tribina Novi Sad, 11. savjetovanje BHK Cigre u Neumu, Međunarodna konferencija Energa - Tuzla) sa nekoliko stručnih referata
  • Izrada uređaja za mjerenje specifične električne otpornosti sloja prašine (po standardu EN 61241), kao i pripreme za izradu nove modificirane Hartmanove garniture,
  • Početak priprema za održavanje drugog bosanskohercegovačkog stručnog skupa s međunarodnim učešćem (radni naziv: Ex-tribina Brčko 2014),
  • Apliciranje na konkurse ministarstava razvoja TK i FBiH i ugovoranje projekta „Potencijalne eksplozije u MSP i obrtima TK – prevencija i odgovor“ sa MRP TK.
  • Rad na proširenju članstva, ažuriranju web-stranice, finansijsko-materijalnom jačanju i vođenju poslovanja, itd.
Zbog nepovoljne klime u društvu, kao i teških okolnosti za rad strukovnih udruženja i inženjerskih komora (koje u BiH još nisu uspostavljene zakonom), tokom izvještajnog perioda udruženje je realiziralo ograničen broj i manji obim aktivnosti, oslanjajući se pretežno na razumijevanje i sudjelovanje zainteresiranih partnera, kao i na volonterski angažman članova.

O realiziranim i ugovorenim projektima na skupštini će, uz pisani izvještaj, menadžeri i realizatori pojedinih aktivnosti dati detaljnija usmena obrazloženja.

U rukovodstvu udruženja nisu zadovoljni stanjem u oblasti zaštite od eksplozije, a posebno odnosom organa vlasti prema regulativi i primjeni sigurnosnih pravila u praksi. O tome će, zajedno sa članovima skupštine, donijeti odgovarajuće zaključke, kojim bi pokušali animirati nadležne, zainteresirane i, naročito, ugrožene subjekte, da bi cjelokupne aktivnosti u narednoj godini bile svrsishodnije i djelotvornije.Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba