Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Poziv za učešće na projektu

 
Otvoreni poziv Udruženja ˝AtEx˝ za učešće u projektu: ˝Potencijalne eksplozije u MSP i obrtima TK – prevencija i odgovor

Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine – Atex započinje ralizaciju projekta: „Potencijalne eksplozije u MSP i obrtima TK – prevencija i odgovor“, kojeg sufinansira Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK. Većina aktivnosti realiziraće se do kraja 2015. godine, na općinama Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik, Tuzla i Živinice.
Uz saradnju sa Odsjekom za sigurnost i pomoć Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla, Udruženje će u realizaciju uključiti dvadesetak studenata, nekoliko inženjera, profesora i specijaliziranih firmi, te stručne predstavnike nadležnih kantonalnih i državnih tijela.
Uvodno stručno informisanje za studente IV godine Odsjeka sigurnosti RGGF planirano je za četvrtak, 26. marta. Pozvani su inženjeri iz prakse, kao i nastavno osoblje i studenti završnih godina drugih tehničkih fakulteta Univerziteta Tuzla.

TEHNIČKIM FAKULTETIMA UNIVERZITETA TUZLA

Profesorima, asistentima i studentima završnih godina, zainteresiranim za upoznavanje, izučavanje i istraživanje aspekata protiveksplozivne zaštite i tehničke sigurnosti u industriji, energetici i rudarstvu, upućujemo

OTVORENI POZIV

da nam se jave radi sudjelovanja u započetim i budućim projektima na lokalnom, federalnom, državnom i/ili međunarodnom planu.
Aktuelni projekat pod nazivom „Potencijalne eksplozije u MSP i obrtima TK – prevencija i odgovor“, kojeg sufinansira Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK, realiziramo ove godine na općinama Tuzla, Lukavac, Srebrenik, Gračanica, Gradačac i Živinice.
Prednost, stoga, imaju kandidati s područja navedenih općina, ali i svi oni koji imaju iskustva, objavljene radove ili interes za rad u strukovnim udruženjima, te za volonterski, odn. ugovorni angažman, ili za članstvo u Udruženju AtEx.

Po procjenama i programima zaštite od požara i eksplozije u BiH i na prostoru TK, te uvidom u postojanje i osposobljenost specijaliziranih jedinica, ustanova za edukaciju, firmi i laboratorija, zaštitu je neophodno značajno unaprijediti, donijeti i uskladiti potrebnu regulativu, osnovati i konsolidirati nadležne institucije. Za te zadatke neophodna je edukacija edukatora, rukovodstava i radnika, te koordinacija brojnih subjekata, posebno za oblast prevencije ugroženosti od eksplozije, koja dosad nije dosljedno regulirana i, bez obzira na evidentne rizike i teške posljedice dosadašnjih nesreća, nije odgovarajuće tretirana, niti u institucijama, ni u privredi. Pored rudnika uglja, izražena je potreba unapređenja u nadzemnoj industriji, pogonima i obrtima, gdje dosadašnja regulativa i praksa ne prate evropske trendove. Posebno je složeno stanje u energetski i industrijski razvijenijim kantonima, gdje nedostatak regulative i materijalno-finansijske podrške, te dotrajalost pogona i opreme dodatno povećavaju rizike. U Tuzlanskom kantonu postoje najveće potrebe, kao i potencijali, ali je, bez regulatornog okvira, preuzimanja novih evropskih direktiva i standarda i odgovarajuće stručne podrške, teško započeti sistematsko unapređenje, uspostavljanje institucija i, posebno, pružanje odgovarajuće pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP), kojima je ona najpotrebnija. Situaciju otežava slaba informiranost i razumijevanje ove problematike u vlasti, privredi i javnosti, te nedostatak educiranih kadrova.
Poziv je otvoren i inženjerima iz prakse i svim onim stručnjacima, koji žele pomoći i sudjelovati u edukaciji, raditi na prevođenju evropskih standarda i/ili na njihovoj implementaciji u laboratorijama, radionicama i proizvodnim pogonima.

Pitanja i prijave mogu se poslati e-mailom na atex@atex.ba a usmene informacije dobiti (ili prijavu poslati sms-om) na 061148532

Prijava treba sadržati: Prezime i ime, zvanje, fakultet/stručno usmjerenje, mjesto stanovanja, preduzeće (za inženjere iz privrede), a svi zainteresirani mogu, na zahtjev, dobiti i popuniti upitnik, s detaljnijim podacima. Dobrodošli !

Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba